Dette er digidel.no 

 

Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Dette kan være i biblioteket, seniorklubber, i regi av kommunen, i frivilligheten eller andre som driver opplæring i digitale ferdigheter.

Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. I tillegg kan du dele dine presentasjoner med andre.

Alle ressurser på digidel.no er gratis.

   

Skal din kommune opprette et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse?

 

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kompetanse Norge inviterer KS til samling for kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud i digital kompetanse for sine innbyggere. Tirsdag 28. mai 2019 

Lenke til beskrivelse og påmelding: Frist 10. mai 2019

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digihjelpen/skal-din-kommune-opprette-et-veiledningstilbud-i-grunnleggende-digital-kompetanse/

Om Kurspakkene

Alt i ett

En kurspakke består som regel av en lysbildepresentasjon og et manus som kan brukes i en opplæringssammenheng. Disse er merket med manus.

Pakkene er fordelt på tre kategorien. Nybegynner, litt øvet og øvet. Kategoriene sier noe om nivå, tema og innhold i hver pakke, i tillegg til ferdighetene som kreves av kursdeltagerne.

De ressursene som i utgangspunktet er beregnet for de som ønsker å lære digitale ferdigheter på egenhånd kan kreve litt mer forarbeide for kursholdere. Samtidig kan disse ressursene være gode å gi som «hjemmelekser» for kursholder.

Noen av ressursene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Programgruppen for Digidel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bufdir-Deltasenteret, Difi, IKT-Norge, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, NorSIS, KS, Seniornett, Kompetanse Norge

Hovedsamarbeidspartnere

DNB, Microsoft, Telenor