Dette er digidel.no 

 

Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Dette kan være i biblioteket, seniorklubber, i regi av kommunen, i frivilligheten eller andre som driver opplæring i digitale ferdigheter.

Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. I tillegg kan du dele dine presentasjoner med andre.

Alle ressurser på digidel.no er gratis.

   

Sikkerhetskurs for seniorer utviklet av Norsis

Lærer sikker bruk på nett

Opplæringskurset består av seks leksjoner som hver tar 5–10 minutter å gjennomføre. De tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og brukerkontoer.

https://nettvett.no/kurs/sikkerhet-for-seniorer/

Om Kurspakkene

Alt i ett

En kurspakke består som regel av en lysbildepresentasjon og et manus som kan brukes i en opplæringssammenheng. Disse er merket med manus.

Pakkene er fordelt på tre kategorien. Nybegynner, litt øvet og øvet. Kategoriene sier noe om nivå, tema og innhold i hver pakke, i tillegg til ferdighetene som kreves av kursdeltagerne.

De ressursene som i utgangspunktet er beregnet for de som ønsker å lære digitale ferdigheter på egenhånd kan kreve litt mer forarbeide for kursholdere. Samtidig kan disse ressursene være gode å gi som «hjemmelekser» for kursholder.

Noen av ressursene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og nordsamisk.

Programgruppen for Digidel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bufdir-Deltasenteret, Difi, IKT-Norge, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, NorSIS, KS, Seniornett, Kompetanse Norge

Hovedsamarbeidspartnere

DNB, Microsoft, Telenor