Hvis alle skal bli med på det digitale løftet i Norge er det viktig at private , så vel som statlige myndigheter bidrar i innsatsen for å øke digital kompetanse i befolkningen. Elkjøp Lørenskog inviterte derfor seniorer og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på kurs i anledning verdens eldredag 2015.

Jan Tore Sanner deltar på opplæring av eldre i regi av Elkjøp Lørenskog 28.09.2015.

Jan Tore Sanner deltok i opplæringen og fikk lært bort et par triks til både PC- og nettbrettbrukere.

Jan Tore Sanner var med og bidro til opplæring av eldre i regi av Elkjøp Lørenskog 28.09.2015.

I følge en spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag av Elkjøp syns 63 % av dem over 50 år det er vanskelig å følge med på den digitale utviklingen. I anledning verdens eldredag 1. oktober, arrangerte derfor utvalgte Elkjøp-butikker i Norge gratis opplæring i digitale verktøy (smarttelefon, nettbrett og PC) for seniorer.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Elkjøp Lørenskog 28. september for å få mer informasjon om tiltaket. Han tok også aktivt del i opplæringen.

Se innslaget som ble sendt på NRK Dagsrevyen samme dag.