I forbindelse med utviklingen av ressurser til digidel.no, dro deler av programgruppen på besøk til Pensjonistforeningens lokaler på Lilletorget i Oslo. Der snakket vi med kursholdere og eldre kursdeltagere. Deres tanker rundt fordelene og utfordringene ved opplæring i digital kompetanse kan du se her: