Onsdag 25. november møttes 170 deltakere fra stat, kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner som jobber med å øke kunnskap og kompetanse hos ulike målgrupper, for å være med på Digidel-arena 2015. De fikk presentert ulike metoder for opplæring og kursvirksomhet. Digidel skal løfte kvaliteten på opplæringen i grunnleggende digital kompetanse, og bidra til deling av kurs og erfaringsutveksling.

Samarbeidsarena for økt digital deltakelse

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpnet den første samarbeidsarenaen i Oslo og fremhevet viktigheten av at offentlige, private og frivillige aktører samarbeider om å løfte de med lav IKT-kompetanse slik at disse også kan ta del i det digitale samfunnet. Han åpnet også nettstedet digidel.no som skal bidra til deling av kurs- og opplæringsmateriell.

 

Fra Digidel-arena, 25. november 2015 på Thon Hotel Vika i Oslo

Fra Digidel-arena, 25. november 2015 på Thon Hotel Vika i Oslo. Foto: KMD

Et bredt samarbeid

På samarbeidsarenaen demonstrerte ulike samarbeidspartnere hvordan de jobber med opplæring og support av de med lav IKT-kompetanse. Flere verktøy og løsninger ble demonstrert av DNB, DuKaPC, Microsoft, Seniornett, Skatteetaten og Telenor, mens aktører fra det private og offentlige Norge delte erfaringer og tanker rundt sitt arbeid i et fullsatt audiorium.

 

Neste år vil to Digidel-arenaer bli arrangert i Midt-Vest Norge og Nord-Norge.