En flott start

Digidel har vært opp og gått i over en måned nå, og vi ser det er en nettside som flere har valgt å ta i bruk. Vi har fått lagt til noen nye ressurser, og fått hyggelige tilbakemeldinger fra personer og institusjoner som har utforsket siden og ressursene som ligger her. Tusen takk til alle dere.

 

Gjør Digidel bedre

COLOURBOX14643796

Vi ønsker å høre hva du mener om digidel.no og ressursene som ligger her.

For at nettsiden og kurspakkene skal bli bedre må de utvikles og forebedres , og for at ressursene skal bli så gode som mulig er vi avhengig av ditt bidrag. Dette gjelder biblioteker, servicesenter, kursholdere og alle andre som driver kurs og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Har du brukt en ressurs fra digidel.no, eller har du bare lastet ned en Digidelpakke for å se hva det er? Fortell oss om din opplevelse. Hva likte du? Hva kunne vært bedre? Hva savner du på siden? Klikk her for å gi oss din tilbakemelding.

 

Har du laget egne kurspakker eller opplæringsmateriell som du ønsker å dele med andre kan du laste dette opp her.