“23 offentlige ting” er et e-læringskurs for å styrke bibliotekansattes kompetanse på offentlige digitale tjenester.

Skjermdump av forsiden til nettstedet 23 offentlige ting.

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Vestfold har i samarbeid utviklet e-læringskurset 23 offentlige ting. Kurset er i utgangspunktet et tilbud til alle bibliotekansatte i Norge, men er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om offentlige digitale tjenester.

«23 offentlige ting» inngår i det nasjonale programmet for økt digital deltakelse, Digidel 2017, og er utviklet med støtte fra Nasjonalbiblioteket. Kurset tar for seg ulike digitale tjenester som Altinn, Skatteetaten, digital postkasse, NAV, helsetjenester og mye mer.

Digitaliseringen av offentlig sektor har pågått en stund og folkebibliotekene nevnes både i Nasjonalt program for digital deltakelse og i Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge som et sted hvor innbyggerne kan få veiledning i digital kompetanse og i de digitale tjenestene.

Du finner lenke til ressursen under Andre ressurser eller ved å gå direkte til 23 offentlige ting.