Datasjekken er et enkelt selvevalueringsverktøy som sier noe om erfaringer  i bruk av digitale verktøy og tjenester. For kursholdere kan en enkel selvevaluering bidra til å si noe om erfaringene til deltakerne. Dette kan gjøre det lettere  å tilpasse  innholdet i kurset .

 

Klikk på bildet for å gå direkte til Datasjekken

Nivåbeskrivelsene er basert på læringsmålene for digitale ferdigheter utviklet av Kompetanse Norge