Åpne, gratis ressurser

Selv om hver pakke kan brukes slik den er, kan kursholdere enkelt gå inn og tilpasse tekst, bilder og eksempler slik de selv synes er mest hensiktsmessig. Det er også mulig å bruke illustrasjonselementene til å lage helt nye presentasjoner om andre tema.

 Datasjekken

Datasjekken er et enkelt selvevalueringsverktøy som kan si noe om kursdeltakernes erfaringer i bruk av digitale verktøy og tjenester

Ressursene

Nybegynner

Ressurser på dette nivået er beregnet på kursing av nybegynnere og de med minimal digital erfaring. De tar for seg grunnleggende digitale ferdigheter og tjenester, beskriver prosesser på detaljnivå og krever minimalt med forhåndskunnskaper av kursdeltager.

Lær å bruke datamaskin, m/manus

Lær å bruke nettbrett, m/manus

Lær å logge inn med BankID (bokmål), m/manus

Kurset er laget for deg som vil vite hvordan innlogging til offentlige tjenester med BankID fungerer.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å bruke e-post, m/manus

Lær å bruke internett, m/manus

Lær å logge inn med BankID (nynorsk), m/manus

Kurset er laget for deg som vil vite hvordan innlogging til offentlige tjenester med BankID fungerer.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Mobiltelefoner - bli kjent med utstyret. NB nytt innhold

En enkel og oversiktlig introduksjon til smartelefoner.

Laget av Telenor.

Kom i gang: Innføringskurs i PC-bruk

Modul 1 av 4 i serien "Innføringskurs i PC-bruk". Denne modulen tar for seg grunnleggende PC-ferdigheter.

Laget av Arendal bibliotek.

Kom i gang: Innføringskurs i PC-bruk - Internett og e-post

Modul 3 av 4 i serien "Innføringskurs i PC-bruk". Denne modulen inkluderer søk og navigering på nettsider, å opprette og bruke en e-postkonto.

Laget av Arendal bibliotek.

Litt øvet

Ressursene som ligger her retter seg mot de som alt kjenner til og benytter seg av grunnleggende digitale tjenester. Ressursene tar for seg programmer og tjenester som går ut over de mest grunnleggende tjenestene, og forutsetter at kursdeltager selv kan navigere skjermbildet og betjene utstyret de jobber med.

Lær å laste ned apper, m/ manus

Lær å logge inn med BankID på mobil (bokmål), m/manus

Kurset er laget for deg som vil vite hvordan innlogging til offentlige tjenester med BankID fungerer via mobilen.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Velg digital postkasse på Norge.no (bokmål), m/manus

Lær å opprette digital postkasse.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din i kontaktregisteret (bokmål), m/manus

Lær å sjekke eller oppdatere kontaktinformasjon i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å opprette den elektroniske ID-en, MinID (bokmål), m/manus

Lær å opprette MinID.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å logge inn til offentlige tjenester med MinID (bokmål), m/manus

Lær å bruke MinID som innloggingsverktøy.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å bruke Norge.no (bokmål), m/manus

Bli kjent med Norge.no – veiviseren til offentlige tjenester på nett.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

e-Boks – introduksjon og veiledning

Lær om e-Boks og opprett en digital postkasse.

[file_list]

Laget av e-Boks.

Kom i gang med Skype, m/manus

Lær å logge inn med BankID på mobil (nynorsk), m/manus

Kurset er laget for deg som vil vite hvordan innlogging til offentlige tjenester med BankID fungerer via mobilen.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Velg digital postkasse på Norge.no (nynorsk), m/manus

Lær å opprette digital postkasse.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å oppdatere kontaktinformasjonen din i kontaktregisteret (nynorsk), m/manus

Dette kurset er laga for deg som vil vite korleis du oppdaterer kontaktinformasjonen din i kontaktregisteret.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å opprette den elektroniske ID-en, MinID (nynorsk), m/manus

Lær å opprette MinID.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å logge inn til offentlige tjenester med MinID (nynorsk), m/manus

Lær å bruke MinID som innloggingsverktøy.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Lær å bruke Noreg.no (nynorsk), m/manus

Bli kjent med Norge.no – veiviseren til offentlige tjenester på nett.

Laget av Direktoratet for forvaltning og IKT

Digipost – introduksjon og veiledning

Lær om Digipost og opprett en digital postkasse.

[file_list]
Laget av Posten.

Digitale ambassadører i Skatteetaten: Skattekort

Interaktivt e-læringskurs som viser hvordan man kan sjekke og gjøre endringer på skatte- og frikort. Kan brukes individuelt eller i grupper.

Laget av Skatteetaten.

Digitale ambassadører i Skatteetaten: Skattemeldingen

Interaktivt e-læringskurs som viser hvordan man kan sjekke og gjøre endringer i skattemeldingen. Kan brukes individuelt eller i grupper.

Laget av Skatteetaten.

Digitale ambassadører: Digital veiledning for mobiltelefon

Interaktivt e-læringskurs som hviser hvordan man kan veilede i bruk av mobile tjenester for å endre skattekortet.

Laget av Skatteetaten.

Kom i gang: Innføringskurs i PC-bruk - Tekstbehandling

Modul 2 av 4 i serien "Innføringskurs i PC-bruk". Denne modulen tar for seg tekst- og bildebehandling i Wordpad.

Laget av Arendal bibliotek.

Kom i gang: Innføringskurs i PC-bruk - Offentlige tjenester og bank på internett

Modul 4 av 4 i serien "Innføringskurs i PC-bruk". Denne modulen tar for seg hvordan man bruker MinID, Skatteetaten, Altinn, NAV og nettbank.

Laget av Arendal bibliotek.

Det kursholder bør tenke på er å gjenta ting flere ganger.

KURSDELTAGER

Øvet

Øvet-ressursene retter seg mot de som alt mestrer grunnleggende digitale tjenester og som har høy intuitiv forståelse av hvordan man bruker digitale tjenester og utstyr. Disse ressursene krever relativt høy egeninnsats fra kursdeltagerne og tar ofte opp etiske-, sikkerhets- og personvernspørsmål.

Trygg netthandel, m/manus

23 offentlige ting

E-læringskurs spesielt beregnet på bibliotekansatte hvor man kan lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene.

Kom i gang med Facebook, m/manus

Tips og råd til kursholdere

Bare peke, ikke røre. En instruktør kan forklare og peke, men det er kursdeltageren som skal utføre handlingene. Dette bidrar til bedre opplæring og gjør deltakerne tryggere på seg selv. 

Alle må få den hjelpen de trenger. Gjør det tydelig at det er mulig å få assistanse underveis i kurset om man trenger det. Pass på at ingen føler seg dumme dersom de må spørre flere ganger eller gjør feil. 

Bruk assistenter. Det er lettere å lære om man får individuell hjelp. Bruk assistenter for å kunne hjelpe flere og spare tid.  Sett av tid Sett av nok tid. Ta hensyn til innholdet i kurset og nivået på deltakerne. 

Ta pauser. Rene undervisningsøkter bør ikke vare mer enn 15-25 minutter. Får deltagerne oppgaver eller mulighet til å bidra i timen vil konsentrasjonen vare lenger, men pauser er viktig uansett. 

Nok og relevant utsyr. Sørg for nok teknisk utsyr. Ingen på kurset bør måtte dele med sidemannen. Hold deg til standard programvare og de vanligste tjenestene. Det er disse brukerne vil møte utenfor kurslokalene. 

Små grupper. Begrens antall deltagere på hvert kurs. Ta hensyn til hvor mange undervisere og assistenter du har til rådighet. Slik sørger du for at alle får den hjelpen de trenger for å nå læringsmålene. 

Ta hensyn til nivået. Vær tydelig på hvem som er målgruppen for kurset. Deltagere som ønsker mer avansert opplæring kan få dette på et annet kurs. Tenk på de svakeste i gruppen og hold deg til kursagendaen.