digidel_webbanner21
digidel_mobilbanner

“Digitalt utenforskap – hva kan vi bidra med for å tette gapet?”

Jobber du med eller har du forslag til hvordan vi kan motvirke digitalt utenforskap? Samlingen er for deg som jobber med opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Det blir innlegg om aktuelle temaer og gode tips og eksempler på hvordan man kan lage tilbud for å forhindre digitalt utenforskap, i tillegg til at du får diskutere sentrale problemstillinger med andre som jobber med feltet. Det er KS som sammen med HK-dir og lokale bibliotek samarbeider om tre regionale heldagssamlinger denne høsten, i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Les mer her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-og-verktoy/digihjelpen/regionale-heldagssamlinger-om-digitalt-utenforskap/

Påmelding Tromsø: Skjema

 

Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.

Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. Alle ressurser på digidel.no er gratis.

Pakkene er fordelt på tre nivåer, nybegynner, litt øvet og øvet. Nivåene sier noe om ferdighetene som kreves av kursdeltagerne

Om kurspakkene

En kurspakke består som regel av en lysbildepresentasjon og et manus som kan brukes i en opplæringssammenheng. De ressursene som i utgangspunktet er beregnet for de som ønsker å lære digitale ferdigheter på egenhånd, kan kreve litt mer forarbeid for kursholdere. Samtidig kan disse ressursene være gode å gi som «hjemmelekser» for kursholder.

Flere av ressursene er også tilgjengelige på nynorsk og nordsamisk.
I tillegg er det noen ressurser på engelsk, polsk, tigrinja, urdu, somali og arabisk