Kartlegging & tester

Datasjekken er en enkel selvtest som kan si noe om bruk av digitale verktøy og tjenester

Kikk her for å gå til Datasjekken

Digitaltesten er på et overordnet nivå, innenfor temaer som er relevante for samfunnsliv og arbeidsliv. Digitaltesten gir deg en pekepinn på ditt nivå i grunnleggende digitale ferdigheter.

Klikk her for å gå til Digitaltesten