Litt øvet

Kom i gang med Skype

Nødvendig kompetanse hos deltagere:
Deltagere må kunne skru på og navigere sitt nettbrett, smarttelefon eller datamaskin. De må kunne bruke laste ned åpne apper eller nettleser og navigere skrivebordet. Deltagerne må ha en egen e-postadresse og et telefonnummer.

 

Utstyr: Hver deltager må ha tilgang til et nettbrett, smarttelefon eller en datamaskin som er koblet til internett.

Læringsmål:

1Å kunne logge på og av Skype

2Å kunne søke etter og legge til kontakter

3Å kunne ringe med og uten video

4Å kunne motta samtaler

5Å kunne avvise samtaler

6Å kunne skru av og på lyd og bilde i en samtale

7Å kunne legge på når samtalen er ferdig

Last ned

Bokmål :
Nynorsk :
Samisk :