Subpage topbanner
digidel_mobilbanner

Om Oss

Digidel er et nettsted initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og driftes av Kompetanse Norge. Digidel tilbyr gratis læringsressurser for de som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.

Kompetanse Norge er ansvarlig for nettsiden i samarbeid med en programkomité som består av blant annet: Kommunenes Sentralforbund, representanter fra biblioteksektoren, Seniornett og Difi.

Private og offentlige aktører som ønsker å bruke Digidel.no som en plattform for å dele gode læringsressurser, kan ta kontakt med: Digidel@kompetansenorge.no