Øvet

Øvet-ressursene retter seg mot de som alt mestrer grunnleggende digitale tjenester og som har høy intuitiv forståelse av hvordan man bruker digitale tjenester og utstyr. Disse ressursene krever relativt høy egeninnsats fra kursdeltagerne og tar ofte opp etiske-, sikkerhets- og personvernspørsmål.

 

Right arrow