Veiledningsressurser

E-læring for de som driver veiledning i grunnleggende digitale ferdigheter

E-læringen inneholder råd og tips for deg som skal veilede i grunnleggende digitale ferdigheter, for eksempel ved et servicetorg eller bibliotek. Hvis du velger å lage en profil og logge inn, vil plattformen huske hvor langt du har kommet i e-læringen neste gang du bruker det. Innholdet er det samme uavhengig av om du bruker det som gjest eller som innlogget.

Når du klikker deg inn på e-læringsportalen får du mulighet til å velge å bruke som gjest, eller å lage en profil. Deretter velger du e-læringen “E-læring for veiledere i digitale ferdigheter”. Lenke til e-læringsportalen: https://elaringsportal.kompetansenorge.no/

Veiledningshefte

I dette hefte er det samlet noen gode tips og råd for deg som skal være veileder for de som trenger å styrke sine grunnleggende digitale ferdigheter.

Du kan laste ned heftet her: Veiledningshefte

Generelle tips og råd til kursholdere

Bare peke, ikke røre. En instruktør kan forklare og peke, men det er kursdeltageren som skal utføre handlingene. Dette bidrar til bedre opplæring og gjør deltakerne tryggere på seg selv.

Alle må få den hjelpen de trenger. Gjør det tydelig at det er mulig å få assistanse underveis i kurset om man trenger det. Pass på at ingen føler seg dumme dersom de må spørre flere ganger eller gjør feil.

Bruk assistenter. Det er lettere å lære om man får individuell hjelp. Bruk assistenter for å kunne hjelpe flere og spare tid. Sett av nok tid. Ta hensyn til innholdet i kurset og nivået på deltakerne.

Ta pauser. Rene undervisningsøkter bør ikke vare mer enn 15-25 minutter. Får deltagerne oppgaver eller mulighet til å bidra i timen vil konsentrasjonen vare lenger, men pauser er viktig uansett.

Nok og relevant utstyr. Sørg for nok teknisk utstyr. Hold deg til standard programvare og de vanligste tjenestene. Det er disse brukerne vil møte utenfor kurslokalene.

Små grupper. Begrens antall deltagere på hvert kurs. Ta hensyn til hvor mange veiledere og assistenter du har til rådighet. Slik sørger du for at alle får den hjelpen de trenger for å nå opplæringsmålene.

Ta hensyn til nivået. Vær tydelig på hvem som er målgruppen for kurset. Deltagere som ønsker mer avansert opplæring kan få dette på et annet kurs. Tenk på de svakeste i gruppen og hold deg til kursagendaen

Opptak av innlegg på samlinger

Om personvern og grensesetting i veilederrollen. Opptak fra nasjonal digital Digidel-samling 28.01.2021.